OPLEIDING
MEDISCHE
OEFENTHERAPIE

Geaccrediteerde opleiding voor
kinesitherapeuten
en manueeltherapeuten