De "introductiemodule MOT”  bestaat uit  een theoretisch overzicht van de historiek, basisprincipes en uitvoeringsmodaliteiten van 

* de klassieke trainingsleer voor de gezonde, actieve doelgroep (recreatieve en competitieve sporters ea);

* de medische trainingsconcepten (MET, MTT, MFTT) gebaseerd op het Odvar Holten-principe; 

* de bewegingsconcepten gebaseerd op het MSB concept van Sahrmann, Pilates Rehab, Brügger, Alexander ea...);

* de stabilisatieconcepten ontwikkeld door internationale researchteams (Hodges, Jull, Falla, Sterling, O'Sullivan, Hides, Richardson, Norris, Lee, Comerford & Mottram ea);

* de specifieke actieve oefenprogramma's zoals sportrevalidatie, postoperatieve revalidatie, neuromusculaire training, proprioceptietraining, elastische weerstandstraining (EWT), Sling Exercice Therapy (SET) , de verschillende "scholen" (rug- en nekschool, heupschool ed ) .

Naast deze theoretische onderbouwing worden ook enkele tests aangeleerd : correcte diagnosestelling is immers de basisvereiste voor efficiënt handelen en optimale therapie. Vastgestelde stoornissen, beperkingen en afwijkende factoren in participatie en activiteiten worden conform ICF-codes benoemd en met oefenvoorbeelden behandeld. 

De cursist kan de gedoceerde stof onmiddellijk in de kinepraktijk toepassen en ervaren dat de aangeleerde MOT-systematiek en -methodiek in combinatie met klinisch redeneren snel en efficient werkt en toepasbaar is 

* bij alle musculoskeletale afwijkingen (malalignementen , zwakke houding, spierdysbalans, stoornissen in stabiliteit, mobiliteit, evenwicht  ea);

* bij alle gradaties van dysfuncties: van acuut tot chronisch,  van weinig tot zeer ernstige stoornissen, beperkingen..;

* bij alle patiëntenpopulaties : kinderen, volwassenen, ouderlingen, competitieve en recreatieve sporters...